Op 4 juli 2005 is officieel de Nederlandse Vereniging Van Forelvisvijvers (NVVF) opgericht

Eenentwintig exploitanten van forelvisvijvers hebben zich bij deze organisatie aangesloten. Inmiddels zijn dit 37 leden.

Het vissen op forelvijvers mag zich in een groeiende belangstelling verheugen en daarmee neemt het belang van deze sector toe.

Hoe hebben concurrenten in deze groeiende markt elkaar gevonden? Welk belang hebben zij bij een gezamenlijke vereniging? Deze vragen legde Hét Visblad voor aan de toenmalige kersverse voorzitter Hendrik Hamstra en algemeen bestuurslid Jan Vuijsters.

Aanleiding was het NK Forelvissen waaraan door 11 vijvers werd deelgenomen. Door deze gezamenlijke deelname leerde men elkaar beter kennen en nam men kennis van de gezamenlijke problemen waarmee vijverexploitanten in Nederland worden geconfronteerd. Men concludeerde dat men er meer belang bij had om met elkaar te overleggen dan ieder voor zich de problemen op te lossen.

Gezamenlijke problemen

Bijna elke exploitant van forelvisvijvers wordt met dezelfde problemen geconfronteerd die variëren van warme zomers tot wetgeving op het gebied van beschermde diersoorten.

Veelvoorkomende problemen zijn:

  • vissterfte door hoge watertemperaturen
  • voedsel- en warenwet (zowel verkochte forellen als snacks)
  • aalscholvers en andere visetende vogels
  • waterbeheer
  • betrouwbare adressen voor de inkoop van vis

Voor al deze problemen bestaan oplossingen die men gezamenlijk kan helpen vinden en ook toepassen. Ook kan men gezamenlijk onderzoek laten doen naar de wensen van de klanten en de marktontwikkeling, of gezamenlijk adverteren.

Tot nu toe hebben zich 37 van de ± 50 bekende forelvisvijvers bij de NVVF aangesloten. Aangezien zich in de aanloop naar de oprichting steeds meer onbekende exploitanten meldden, mag men aannemen dat beide aantallen nog verder zullen gaan stijgen. 

De NVVS wenst de NVVF heel veel succes en hoopt op een constructieve wijze met deze organisatie samen te werken.

Artikel gepubliceerd in de september-uitgave van Het Visblad

Visblad sept foto