Goed U te ontmoeten op de nieuwe website van het NVVF

 

Waarom deze vereniging zult U zich afvragen. Om dit te beantwoorden eerst een stukje geschiedenis. De vereniging is opgericht in 2005 door een aantal initiatief nemers die de mogelijkheid wilden bekijken of er raakpunten waren om met elkaar samen te werken. Ondanks het feit dat we concurrenten van elkaar zijn, waren er een 20 tal vijvers die met elkaar om tafel gingen zitten om de mogelijkheden te bekijken of er raakvlakken waren. Nu 12 jaar later met een leden bestand van 37 aangesloten vijvereigenaren, mogen we wel stellen dat er raakvlakken zijn.

Dit alles wil niet zeggen dat we geen concurrenten meer zijn en/of dat we het allemaal over alles eens zijn. Natuurlijk niet, maar zolang er discussie is, hebben we mogelijkheden om tegen invloeden van buiten af ons te weren. Tenslotte staan we samen sterker dan ieder apart. Oftewel, zoals een oude leus zegt: “eendracht maakt macht”.

We hebben allemaal met regelgeving te maken. Denk hierbij aan overheid(gemeenten), NVWA en milieu organisaties. Met onze vereniging zijn we in staat om met vele vakbroeders als een mond te spreken en een gezamenlijk standpunt in te nemen.

Natuurlijk doet het NVVF nog veel meer. Denk hierbij aan bijvoorbeeld; gezamenlijke inkoop (kortingen bedingen) ervaringen en/of problemen uitwisselen en natuurlijk het organiseren van de NK’s onder de NVVF vlag.

De afgelopen jaren zijn er vele succesvolle NK’s georganiseerd. Vele vijvers en individuen strijden om een persoonlijke titel als om een team titel, en mogen zich Nederlands Kampioen noemen in de discipline Forelvissen of Vliegvissen op Forel. Daarnaast zijn er plannen in een ver gevorderd stadium om een Jeugd NK Forelvissen te organiseren. Zie hiervoor: www.nkforelvissen.nl.

Zoals U ziet hebben we het over een actieve vereniging met veel mogelijkheden.

Heeft u ook een forelvisvijver en kunt u zich hierin vinden, neem dan contact met ons op en sluit u aan!! Voor de duidelijkheid, dit geldt alleen voor reeds gevestigde vijvers en niet voor aspirant collega's.

Ons doel is zeker niet zoveel mogelijk forelvisvijvers in de markt te zien, maar juist om zorgvuldig met deze markt om te gaan en waar we kunnen te beschermen.

Alex van den Brink
Voorzitter NVVF